Home ยป HTML ยป Huruf Fenisia – Simbol HTML

Huruf Fenisia – Simbol HTML

Kode simbol html Phoenician letters atau yang sering kita sebut Huruf Fenisia, cek berbagai kode css, html, atau kode unicode hingga hexcodenya..

Huruf Fenisia / Phoenician letters

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
๐ค€𐤀\10900𐤀U+10900Huruf Fenisia Alf
๐ค𐤁\10901𐤁U+10901Taruhan Huruf Fenisia
๐ค‚𐤂\10902𐤂U+10902Gaml Huruf Phoenician
๐คƒ𐤃\10903𐤃U+10903Delt Huruf Fenisia
๐ค„𐤄\10904𐤄U+10904Surat Phoenician He
๐ค…𐤅\10905𐤅U+10905Huruf Fenisia Wau
๐ค†𐤆\10906𐤆U+10906Huruf Phoenician Zai
๐ค‡𐤇\10907𐤇U+10907Huruf Fenisia Het
๐คˆ𐤈\10908𐤈U+10908Huruf Phoenician Tet
๐ค‰𐤉\10909𐤉U+10909Huruf Fenisia Yod
๐คŠ𐤊\1090A𐤊U+1090AHuruf Fenisia Kaf
๐ค‹𐤋\1090B𐤋U+1090BLamd Surat Fenisia
๐คŒ𐤌\1090C𐤌U+1090CMeme Surat Phoenician
๐ค𐤍\1090D𐤍U+1090DBiarawati Surat Fenisia
๐คŽ𐤎\1090E𐤎U+1090ESemk Huruf Fenisia
๐ค𐤏\1090F𐤏U+1090FHuruf Fenisia Ain
๐ค𐤐\10910𐤐U+10910Huruf Fenisia Pe
๐ค‘𐤑\10911𐤑U+10911Huruf Phoenician Sade
๐ค’𐤒\10912𐤒U+10912Huruf Fenisia Qof
๐ค“𐤓\10913𐤓U+10913Huruf Phoenician Rosh
๐ค”𐤔\10914𐤔U+10914Huruf Phoenician Shin
๐ค•𐤕\10915𐤕U+10915Huruf Fenisia Tau

You may also like