Home » HTML » Panah berkepala segitiga – Simbol HTML

Panah berkepala segitiga – Simbol HTML

Kode simbol html Triangle-headed arrows atau yang sering kita sebut Panah berkepala segitiga, cek berbagai kode css, html, atau kode unicode hingga hexcodenya..

Panah berkepala segitiga / Triangle-headed arrows

SimbolHTML CodeHTML EntityCSS CodeHex CodeUnicodeKeterangan
←←\2190←U+02190Panah Kiri
↑↑\2191↑U+02191Panah Ke Atas
→→\2192→U+02192Panah Ke Kanan
↓↓\2193↓U+02193Panah Ke Bawah
↔↔\2194↔U+02194Panah Kiri Kanan
↕↕\2195↕U+02195Panah Atas Bawah
↖↖\2196↖U+02196Panah Barat Laut
↗↗\2197↗U+02197Panah Timur Laut
↘↘\2198↘U+02198Panah Tenggara
↙↙\2199↙U+02199Panah Barat Daya
➝\279D➝U+0279DPanah Kanan Berkepala Segitiga
⭠\2B60⭠U+02B60Panah Berkepala Segitiga Ke Kiri, Nada Naik Tajam
⭡\2B61⭡U+02B61Panah Berkepala Segitiga Ke Atas, Nada Jatuh Yang Tajam
⭢\2B62⭢U+02B62Panah Berkepala Segitiga Ke Kanan
⭣\2B63⭣U+02B63Panah Berkepala Segitiga Ke Bawah
⭤\2B64⭤U+02B64Panah Berkepala Segitiga Kiri Kanan
⭥\2B65⭥U+02B65Panah Atas-Bawah Berkepala Segitiga
⭦\2B66⭦U+02B66Panah Berkepala Segitiga Barat Laut
⭧\2B67⭧U+02B67Panah Berkepala Segitiga Timur Laut
⭨\2B68⭨U+02B68Panah Berkepala Segitiga Tenggara
⭩\2B69⭩U+02B69Panah Berkepala Segitiga Barat Daya
⭺\2B7A⭺U+02B7APanah Kiri Berkepala Segitiga Dengan Guratan Horizontal Ganda
⭻\2B7B⭻U+02B7BPanah Berkepala Segitiga Ke Atas Dengan Goresan Horizontal Ganda, Halaman Ke Atas
⭼\2B7C⭼U+02B7CPanah Berkepala Segitiga Ke Kanan Dengan Goresan Horizontal Ganda
⭽\2B7D⭽U+02B7DPanah Berkepala Segitiga Ke Bawah Dengan Goresan Horizontal Ganda, Halaman Ke Bawah

You may also like