Home » PHP » Keyword echo PHP

Keyword echo PHP

by Hanifah Nurbaeti
by Hanifah Nurbaeti

Definisi dan Penggunaan

Kata kunci echo digunakan untuk mengeluarkan teks. Pernyataan echo dapat menghasilkan beberapa string yang dipisahkan oleh koma.

Contoh
Gunakan echo untuk mengeluarkan beberapa teks:

<?php
echo "Hello World!";
?>
  // Output : Hello World!

Contoh Lain

Contoh
Gunakan echo untuk menghasilkan beberapa string:

<?php
echo "Hello ", "World", "!";
?>
    // Output : Hello World!

You may also like